Жени под влияние (превод: Юлия Минкова, цена 14 лв., 224 стр.) сблъсква читателя с горчивата статистика за случаите на упражнено и обичайно упражнявано насилие в рамките на семейните взаимоотношения. Авторката изследва причините, поради които днес, когато равнопоставеността на половете се заявява като безусловна ценност, моделите на активния, доминиращ мъж и пасивната жена продължават да функционират и да се налагат от родители, от рекламния бизнес и медиите. Тя отстоява тезата, че осъзнаването на мотивите за вербалната агресия е залог за постигане на хармония.