Жените художници. Нови хоризонти между двете световни войни

След като в края на 2022 година изложбата Жените художници в Софийска градска художествена галерия ни срещна с творби на големи имена в българското изобразително изкуство като Роза Дайчева, Вера Недкова, Александра Мечкуевска, Вера Лукова, Васка Емануилова и Невена Мачева-Пиперкова, стана време да се запознаем по-задълбочено с особено актуалния въпрос за професионалната реализация на жените в областта на изкуството през 20-те и 30-те години на XX век.

На 19 май от 18:00 на същото място присъстваме на представяне на печатното издание Жените художници. Нови хоризонти между двете световни войни. В него сверяваме биографични данни за художничките, четем изследователски текстове, подробна библиография и хронология на събитията, обективизиращи женската активност в областта. Албумът включва не само показаните в изложбата произведения, но и други, собственост на галерии в страната, както и част от колекции и частни притежания. Националната художествена академия и Софийска градска художествена галерия си сътрудничат с Държавна агенция Архиви за създаването на каталога.