Конкурсът е посветен на 50 години от основаването на първата в България Народна астрономическа обсерватория и 50 години от полета на първия космонавт Юрий Гагарин.

Преди векове известния философ Имануел Кант възкликва: “Две неща изпълват душата с винаги ново и силно удивление и благоговение, колкото повече и по-дълго размишляваме за тях – звездното небе над нас и нравственият закон вътре в нас.”

Дали се сещаме да вдигнем поглед към звездите и на какви размисли ни навеждат те? Вашите разсъждения по тази тема биха били особено ценни в ориентацията за ценностите на съвременния човек.

Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи: ученици 8-12 клас; студенти и граждани

Регламент:
Желателно е есетата да не бъдат по-дълги от 4 страници, съответстващи на хартиен формат А4 (210х297 мм) и размер на буквите 14, шрифт Times New Roman.
Задължително е след изложението да има пълни данни за автора: име: собствено, презиме и фамилия; възраст; професия; за учениците: години, в кой клас са, в кое училище учат, град; пълен пощенски адрес; e-mail; телефон, GSM.
Изложението на есето може да бъде съпътствано с до 2 авторски илюстрации или изтеглени JPEG, GIF или BMP изображения от Интернет с разделителна способност 300 dpi (над 300 kB), съпроводени от източника, от който са заимствани – сайт, илюстрация от книга и др. Най-амбициозните могат да приложат и Power Point презентация към съдържанието на есето.
Всички есета, съответстващи на регламента и литературния формат ще бъдат събрани в диск, който ще получат авторите, заедно с грамота за участието си.
Най-добрите творби ще бъдат публикувани на страниците на в-к Телескоп на Астрономическа асоциация и на интернет страницата на Обсерваторията.
Есето, класирано на първо място ще бъде презентирано на общоградското тържество по повод 50-та годишнина на НАОП Стара Загора в средата на месец май 2011 г.
Наградният фонд е скромен, но за най-добрите творби са предвидени и материални награди.
Краен срок за изпращане на есетата: 20 април 2011 г.
Изпращайте есетата си на диск по обикновената поща или на e-mail.
За повече информация: тел.: 042/ 643 183, 042/ 258 198
Адрес:
Народна астрономическа обсерватория и планетариум Юрий Гагарин
ул. Цар Иван Шишман 62
6 000 Стара Загора
e-mail: aogagarin@gmail.com
http://www.aogagarin.com