Тази културна проява, лансирана преди тридесет години в Париж, сега се провежда в повечето европейски столици. Обикновено Европейският месец на фотографията е през ноември, на всеки две години (четни) и се организира с общите усилия на културните институции и галериите. Всяко издание на Европейския месец на фотографията, понякога със специфична тематика, е повод да се представят десетки изложби, да се организират прожекции, срещи, конференции, дебати.