Галерия Гариели е пространство за съвременно фигуративно изкуство. Автори са Николай Ангелов – Гари и Елисавета Ангелова. Всеки представя своите картини в индивидуален и характерен за него стил.