Червената точка е галерия, фокусирана върху представянето и утвърждаването на млади съвременни автори, работещи във всички актуални медии – живопис, скулптура и дървопластика, графика, видео арт, концептуално изкуство. Обширното пространство разполага с отлично депо, чрез което художниците са популяризирани сред колекционери и куратори.
Стремеж на галерията е работата с външни куратoри и млади арт специалисти, които да реализират професионално своите първи или по-смели проекти.