Арт галерия-музей Филипополис се намира в стара, възрожденска къща, обявена за архитектурен паметник на културата в гр. Пловдив. Първият етаж се използва за изложбена зала, а в музейната част на втория етаж са изложени картини на най-известните български художници от края на 19 и началото на 20 век. Периодично се правят изложби на утвърдени съвременни художници и скулптори. Предстявят се предмети на изкуството от керамика, дърво и бронз.