Върху новата витрина на Денкоглу 24 ни посрещат думите urban, culture и hub. Вече не са ни чужди, дори добре ги познаваме, а основата им тук е крепка и българска: талант, взаимопомощ и интерес към градската ни среда, които отдавна са фокус на стопанина Валери Гюров. На прага на Gifted сме – добре дошли.