HOSTGALLERY е галерия, отворена към нови медии и мултидисциплинарни практики, с акцент върху съвременното изкуство.Може също да ти хареса