Галерия ЛИК е пространство, което ще има за цел представянето на българското съвременно изкуство, а в бъдеще и на световното, с което ще се стреми да провокира интелектуалното любопитство на публиката и да стимулира критическото мислене на българската художествена общност. С дейността си галерията ще заявява желанието си да дава възможност на младото поколение да участва в културния живот, като предоставя пространство си за реализиране и представяне на различни творчески проекти. Една от задачите, които си поставя галерия ЛИК е да търси и показва синтеза на архитектурата с други форми на пластичните и приложни изкуства. Също така, чрез своите експозиции, галерията ще се стреми да изследва приемствеността между различните поколение художници, като ги представя в общи изложби. В програмата на галерия ЛИК е заложена идеята за работа с чуждестранни галерии и автори, както и организирането на премиери на книги, лекции, срещи и дискусии на теми от съвременното изкуство, култура и архитектура, презентирането на мултимедиини проекти и алтернативни форми на съвремените визуални изкуства.