Тази галерия отваря с екзотичната идея да провежда изложби в рамките на една единствена вечер, превръщайки се в “галерия на откриванията – сюблимните моменти при всяка изложба”. Казва се One Night Stand (флирт за една нощ в превод от английски) и се намира в едно от мазетата на ул. Христо Белчев в София.