Arsenal of Art

Галерия Arsenal of Art e открита пре 2015 г. от художника Ангел Гешев. Културното пространство се намира в сърцето на Пловдив и е място за срещи с творци от всички жанрове. В него, освен изложби се представят книги, музика и модерни пърформанси.