Триъгълната кула на Сердика е археологическа културна ценност, която се намира в сутерен на бул. Княгиня Мария Луиза № 16. След осъществяването на проект за реставрация, консервация и социализация, обектът е отворен за посетители. Триъгълната кула е издигната при последното преустройство на укрепителната система на Сердика, след средата на V в., когато до крепостната стена е долепен външен тухлен пояс. Тя е изградена около средата на северната крепостна стена, която на това място се отклонява в югозападна посока и се свързва с триъгълната кула при Западната порта на Сердика.

Днес пространството около триъгълната кула се използва за провеждането на семинари, презентации и културни събития. В експозиционните витрини са представени артефакти, свързани с изграждането и отбраната на крепостните стени на Сердика. Обектът разполага също с две изложбени зали, които често са поле за изява на съвременни артисти.