Изложбата е впечатляваща панорама на съвременната българска живопис и своеобразна азбука на художниците, живеещи, творящи в Пловдив или вдъхновени от него. Общо 96 имена, с 96 различни гледни точки, 96 уникални стила, 96 емоционални състояния, но всички върху метър на метър.