100 запечатани от времето

Жанр: фотографии

Фотографският цикъл „100 запечатани от времето“ (Строители на съвременна България) има за цел създаването на визуална памет за хората, които полагат достойни усилия за нас и са едно от богатствата в културния и обществен живот на България; този цикъл цели регистрирането на образите на времето и тяхното естетизиране чрез визуалното изкуство на фотографията.

Основната цел на изкуството, а и на този проект, е не да учи, а да показва, да поднася конкретизирани образи. Изкуството е посредник на един морален идеал, то се свързва с оцеляването на човека, но не с физическото оцеляване, а със запазването и оцеляването на неговото съзнание.

Също както фотографските портрети на Надар, присъстващи в много национални колекции, „100 запечатани от времето” (Строители на съвременна България) цели да разкрива своите образи, наблягайки на графичност и естетика, характерни за високата култура на класическата фотография. Чрез тези образи умът на гледащия е поканен да излезе от сферата на обикновеното и да навлезе в света на изключителното.

„100 запечатани от времето” (Строители на съвременна България) е безпрецедентен реверанс към ценностите, целящ да изразява дълбокото възхищение и уважение към Човека. Той преследва очарованието на бохемите, харизматиците и мечтателите, визионерите, учителите, писателите, художниците, скулпторите, журналистите, хората на логиката и духа, обществениците, пробуждащите.

Програма