И както самото то днес вече се казва Национална художествена академия, така и специалността преминава през безброй промени – не само в името и структурата си, но и във важността и мащаба си. Настоящата изложба е опит да се проследят тези 115 години горда история с помощта на над 100 произведения, взети от музейната сбирка на НХА, архива на катедрата или директно от ателиетата на студенти и преподаватели.