20 години Асоциация на реставраторите в България

Жанр: фотографии, проекти

През 2023 отбелязваме 20 години от създаването на Асоциацията на реставраторите в България с изложба от документални табла и доклади в Националната галерия – Двореца. В нея са представени детайли от работата на членове от АРБ върху познати обекти с голямо значение за българското културно наследство като Мадарския конник, фасадните стенописи в Боянската църква и много други. Архивът е взет от ежегодния Форум „Реставрация“ – едно от най-важните събития за българските консерватори, където се обменят опит, проекти, планове.

Опазването на културното наследство изисква намесата на професионалисти, които да разбират от научен анализ, история, изкуство, химия, физика и още много области. Затова Асоциацията на реставраторите в България обединява своите членове с цел изрявняване на нивото на консервацията в България с европейското, както и популяризирането и утвърждаването на професията. В колектива участват изявени реставратори на икони, стенописи, картини, археологически и архитектурни обекти. АРБ е част от Европейската конфедерация на организациите на реставратори.

Архивната изложба е свидетелство за активния стремеж към запазване на културното наследство на България, което е съществена част от националната ни идентичност. Съхраняването му обаче е не само от местно, но и от световно значение. Експозицията утвърждава двадесетгодишната отдаденост към художествено и научно развитие, професионализъм и принципност на Асоциацията на реставраторите в България, които поддържат и обгрижват културните обекти и възвръщат най-доброто им състояние. Откриването е на 18 юли от 18:00.

Програма

18 юли 2023 - 27 август 2023 - Национална галерия в Двореца