30 години „Без невинност“ – реликви от една изложба

Жанр: живопис

На 1 септември галерия Харта представя 4 платна от серията Без невинност на Венцислав Занков. Това е първият път, в който създадените през 1995 г. картини се показват пред публика. 30-годишните произведения се оказват плашещо актуални и днес, разказвайки истории за национализъм, екстремна бедност, загуба на естетически ценности, ксенофобия и безнадеждност.

Обединяващ елемент в творбите е подчертаната невинност, която се появява в различни смислови конфигурации с образите, например в погледа на автопортрета със заглавие Тук съм. През 90-те Занков набляга и върху деформацията на художественото разбиране на идеята за красивото. Гримираната хубост на прехода отвръща лице от сантименталното, а висшето изкуство се надсмива над него, над идеализираното и над всички видими белези на стария занаят. Същевременно спомените за невинността избледняват…

В този период Занков създава съвременно за времето на прехода изкуство, когато консервативният вкус надделява над новите търсения. Това го прави сред малкото, които изнасят актуално съдържание, ставайки разпознаваем за публиката. Скулптор по образование, в началото артистът рисува картини без влиянието на тежката ръка на академизма. През годините се занимава с кураторска дейност, участва в изложби и е автор на публикации в периодичния печат и в интернет.

На пръв поглед през 90-те демокрацията е тук и преходът уж вече тече, но промяната засяга само повърхността – пропагандните образи се трансформират в рекламни. Именно затова творчеството на Венцислав Занков от прехода продължава да е актуално и до днес. Разглеждаме 30 години без невинност – реликви от една изложба до 15 септември.

Програма

01 септември 2023 - 15 септември 2023 - Галерия Харта