50 години Национална награда за живопис

През 1972 с решение на Съюза на българските художници и община Самоков се създава една от най-престижните национални награди за живопис на името на големия възрожденски художник Захари Зограф. До 1987 включително отличието се връчва ежегодно, а след 15-годишно прекъсване раздаването е възобновено през 2000. Галерия Райко Алексиев отбелязва 50 години от учредяването на наградата с изложба на лауреатите в колекция от творби, чиято стойност се изразява в онова, което тя носи като дух: общ пластичен текст, който извисява зрителя над злободневието и му дава възможност да преодолее драматичността на времето, задържайки усета за красота и одухотворяване на битието.

Програма