Адам дава имена на животните и растенията

Жанр: живопис

В петата си самостоятелна изложба Любен Домозетски набляга не на научната илюстрация, а се концентрира върху творби, граничещи с традициите на иконописта. В тематичния център на експозицията художникът отново поставя анималистични и природни мотиви, пречупени през нов визуален контекст.

За пръв път в творчеството на Домозетски виждаме саксийни растения, които обвързват творбите с темата за култивирането и опитомяването на натурата. Библейските мотиви си кореспондират с избраната от автора стилистика, акцентирайки върху разграничаването между земното и небесното, впускат се в търсене на мястото на аз-а между тези две идейни селения и установяват изкушението като обединяваща нишка между някои от произведенията.

Освен обичайната за Домозетски темперна техника в новата изложба откриваме и интересни експерименти с акварел, маслени бои и рисунки, но във всички тях личи непогрешимия авторски почерк на художника. Използването на позлата и стилизираните форми резонират с олтарната идея и същевременно контрастират с майсторски живописния реализъм и иновативните гледни точки и крупности.

Програма

22 февруари 2023 - 17 март 2023 - Little Bird Place


Може също да ти хареса