Внушителната колекция съдържа образци, подбирани в продължение на години от геолога Злати Златев, който успява да обиколи всички по-важни находища на минерали в България, лично да открие и съхрани множество класни екземпляри и да дари десетки от тях на различни музеи у нас. В настоящата експозиция са подредени 5 витрини, обособени в самостоятелна зала. Представени са основно ахати от Източните Родопи и видове от седиментните скали в Шуменското плато. Селекцията отразява само част от цялостните сбирки от отделните находища, докато останалите образци се пазят във фондовете на музея.