Жанр: живопис

Anima mea e името на първата самостоятелна изложба на Карина Узунова, която можем да видим в галерия Харта. Етимологията на anima mea идва от латинската дума animus (рационална душа, живот или интелект), чийто корен означава „да дишам“. Дефиницията на anima според Юнгианската психология е вътрешното Аз, което е в пряка връзка с несъзнаваното. Съзнание за нашата собствена идентичност.

В експозицията са събрани картини, които представят едно своеобразно пътешествие и проследяване на пътя, който душата изминава. Абстрактният характер на творбите цели да не дава обективен израз, а свобода всеки да интерпретира и почувства това пътешествие по собствен начин.

Материалната среда пък е представена посредством свободните форми, които можем да наблюдаваме в природата – естествените материали, които откриваме в различните места по света. Изложбата има за цел да се противопостави на разбирането, че живописната творба е само за наблюдение. Творбите в Anima mea целят да провокират всички сетива – да видим, да докоснем, да почувстваме.

Разглеждаме изложбата до 29 септември.

Програма

16 септември 2023 - 29 септември 2023 - Галерия Харта