В това наситено с картини място изложбата е диалог: ярките цветове на Вера Недкова се срещат с белите текстили и обекти на Анна Бояджиева, но разговорът се получава интересен и заради приликите – и двете се вълнуват от женската фигура.