Това е първата съвместна изложба на артистичното семейство във Варна. Юлиан Йорданов ще покаже 15 малки графики, изпълнени с офорт и акватинта, а Анна Йорданова се представя с деветнадесет офорта в малък и среден формат. Подкрепяйки темата на изложбата, двамата художници показват и една съвместна творба.