Anti-Records: Изложба на The Magwomb & NxMx

Анти-плочите са музикални винилови плочи, които са обработени така, че да се превърнат в шумни записи. Не всички анти-плочи могат да се пускат на грамофон и да възпроизвеждат звук. Има и такива, които са създадени само като визуални или концептуални изрази. Anti-Records на The Magwomb и NxMx ще можете да видите и чуете в Cryptid Art Space от 30 октомври (откриването е от 18:00) до 4 ноември.

Програма

30 октомври 2023 - 04 ноември 2023 - Cryptid Art Space