Това са 12 картички с илюстрации към поезията, която Антонина сама си пише. На откриването (29 март, 19:00) ни зачита част от стиховете, на фона на музикално оформление.