Техниката на фротажа (притриване) е въведена в изобразителното изкуство от художника Макс Ернст през двайсетте години на миналия век, като той използва в композициите си най-вече фротажи от природни структури.
Антония е привлечена от възможността за вграждане на автентични следи от историческото ни културно наследство. Тъй-като темата за славянските азбуки е предмет на нейните художествени търсения още от 90-те години на миналия век, първите ѝ работи в техниката на фротажа са на базата на т.н. Башчанска плоча – един от първите каменни паметници с текст на глаголица. Този цикъл е наречен Глаголически следи, последван по-късно от цикъла Балкански следи, включващ фротажи от паметници и на други балкански държави.

Чрез многослойна обработка на листовете с акварел, както и с добавянето на допълнителни кодови системи – като например нотни партитури, фрагменти от текстове на други азбуки и древни сакрални символи, художничката се стреми да инициира диалог между различните културни езици. По този начин поставя писмените знаци на глаголицата и кирилицата, както и символния свят на богомилите и траките, в един глобален контекст чрез собствен художествен език.

Откриването на изложбата ще бъде предшествано от лекция на проф. Дамян Попхристов на тема Орфизъм, ранно християнство, богомилство на 21 декември от 17:30.