Жанр: инсталация, рисунки

В новата изложба на Йожеф Ташнади можем да видим инсталации, интервенции и експериментални дигитални творби, изготвени след 2010 г. и допълнени от рисунки от по-ранния творчески период на артиста. Лиричните инсталации се отличават със собствено звучене, а сред тях откриваме и опоетизирани и обогатени предмети, които дават възможност за асоциативност. Вариант на експозицията е представен за първи път през 2022 г. в Центъра за модерно и съвременно изкуство – MODEM, в Унгария, а родният ѝ дебют е в Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство.

Творческата дейност на Ташнади се разпростира върху различни художествени дисциплини и жанрове, като текстовете, рисунките, дигиталните експерименти и инсталации са част от едно кохерентно, органично цяло в изкуството му. Артистът търси вдъхновението си извън рамките на изкуството и често дава своя нетрадиционен прочит на темите за надеждата, паметта, смъртта, парадокса, мястото. В същото време той изследва и връзката между технологиите и изкуството и все повече творчеството му разглежда идеята за връзката на човека с машината и техните взаимоотношения. 

Ташнади се фокусира върху асоциации и визуално генерирани истории. Неговите инсталации и дигитални експерименти, представляват визуални есета. В тях се пренаписват истории и се разгръщат богати и свободни полета за интерпретация и асоциации. В новата му изложба Апории можем да видим точно това.

Програма