Художници от различни поколения обвързват живота и творчеството си с Балканската война, а по-късно и с баталното изкуство и историческата картина. Сред тях откриваме големия български живописец Владимир Димитров – Майстора, създал огромен цикъл от рисунки, акварели и маслени платна, които пазят спомена за събитията от 1912-1913. Друг творец, който улавя този момент в мащабни панорамни батални творби, е Ярослав Вешин, чиито платна се превръщат в символ на войната и на българския войник. Освен живописни и графични работи в изложбата присъстват и скулптурни произведения, придружени с каталог и програма от документални филми.