АрхивНО и пърформанс програмата Телесно-образно

Изложбата АрхивНО съдържа видеопрожекции на архивни материали от пърформанси на Изкуство в действие. Събитието с интердисциплинарен характер има за цел да популяризира пред широката публика артистичната дейност на сдружението. В рамките на експозицията можем да видим пърформанси, обхващащи събития от 33-годишната история на Изкуство в действие.

Изкуство в действие е сдружение на автори, работещи в различни сфери на съвременното изкуство и арт педагогиката. Дейността му се състои в организирането на изложби, уъркшопи, културен обмен с други сродни организации. От 1990 до днес сдружението работи активно за развитието и популяризирането на пърформанса като художествена форма за артистично изразяване.

Проектът включва и програмата Телесно-образно, която отразява три характерни аспекта на дейността на сдружението. Един от тях е именно селектирането и архивирането на пърформанси, случили се в различни български и международни фестивали. Другите два са свързани с реализацията на авторски пърформанси и интегрирането на участници от младото поколение (студенти и др.) в областта на пърформанса.

В пърформансите са засегнати най-различни теми като: индивидът срещу обществото, идентичност – другост, тяло и технология, а използваните изразни средства варират между тяло, движение, звук и медия. Пърформанс програмата, която започва на 8 април и продължава две седмици, може да се види тук.

Програма