Всяка от продадените творби ще спомогне закупуването на оборудване и професионални пособия за Национално училище по пластични изкуства и дизайн Акад. Дечко Узунов в Казанлък.