По време на откриването, 26 януари, в Гьоте-институт ще има тук с кураторите Стефка Цанева и Весела Ножарова от 18:00.