#artscience: Научно-творческа резиденция в музея

Съвместими ли са науката и дигиталните изкуства? Отговорът на този въпрос ни чака в Националния природонаучен музей – БАН в рамките на изложбата #artscience. Експозицията е резултат от първата по рода си научно-творческа резиденция в БАН за обмен и колаборация между две наглед противоположни материи и представя четири творби на студенти от Националната художествена академия. Произведенията вплитат научни теми и методология, артистични изразни средства и нови технологии и са свързани с биоразнообразието, геологията, симбиозата между растения и гъби и човешкото влияние върху околната среда.

Иновативните арт инсталации на Йоана-София Вангелова, Ралица Георгиева, Люба Мазнова и Таня Неделчева се отличават с интерактивен характер, позволявайки на посетителите да се докоснат до изследванията на музея и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания по атрактивен и достъпен начин. Артистите развиват проектите си под менторството на водещи учени, сред които Асен Игнатов, Емилия Вачева, Владимир Николов и Сълза Палпурина.

Звуковата инсталация Невидими връзки на Вангелова разглежда връзката между човека и природата, концентрирайки се върху птиците. С помощта на звукови системи, активирани чрез сензори, пернатите експонати в зала Птици оживяват в песен при досег с посетителите на музея.

От въздушния простор се спускаме обратно на земята, за да изразим загриженост за едни от най-застрашените влечуги в България – сухоземните костенурки. Видеоинсалацията Обвивки на Ралица Георгиева наслагва заснет и фрагментиран човешки образ върху мозайка от метални листове във формата на коруба на костенурка.

Люба Мазнова от своя страна ни приканва да отправим любопитен поглед към дълбините на земната история и да се замислим за следите, които човечеството оставя след себе си. За целта в творбата Наслоено време тя използва библиотеката за уеб-базирани произведения p5.js, чрез която създава постоянно развиваща се визуализация на геоложките процеси и тектонските цикли.

В eco.exe на Таня Неделчева пък проследяваме процесите на споделено развитие на растенията и гъбите, растящи в симбиоза в едно на пръв поглед ограничено пространство, но всъщност представляващо малка екосистема. Неделчева прилага комбинация от дигитална визуализация, проектирана анимация и биологични материали, събрани от учените на терен.

Програма