Знакови за работата му през последните години са произведенията от цикъла Мултипликации във форма, движение и звук. Те са изградени от множество отделни форми, които чрез пружинни елементи се свързват в една обща скулптурна инсталация – характерен негов подход в извайването на подвижни елементи като вятър, огън и вода. За разлика от класическата идея за скулптура, която е статична, тези форми са динамични, вибриращи и "живи".