Той е автор на единствената в света пълна класификация на писмените източници по технология и техника на живописта за период от над две хиляди години. Тези писмени източници той превежда, събира и тълкува в книга от четири тома – "Старинни трактати по технология и техника на живописта" – безценен труд за изкуствоведи, колекционери, реставратори и студенти. Преди всичко Атанас Шаренков е художник.