Изложбата съчетава поеми, запечатани върху дърво, асамблажи и инсталации с растителни и животински елементи, намерени обекти и черно-бяла аналогова фотография. Пространствено отделена, но обединяваща седемте точки видеоинсталация превежда зрителите през метаморфозите в кръговрата. Текст, материя, картина и звук се съчетават в синхронизирано преживяване, провокиращо размисъл над началото и края на жизнения цикъл и емоционалната натовареност, с която всеки етап се свързва.