Бисер Дамянов е художник на поетичната реалност. Фигуративността е основен пластичен принцип в неговото изкуството, без да изхожда от академичния реализъм. Преодолявайки принципите на времето и пространството в художествената условност, авторът конструира композиции с гледна точка „от птичи поглед”, триъгълни и сферични композиции с наклонени повърхности по образците на Марк Шагал. Живописта му е визуален образ на приказни сюжети, в които щастливите летящи влюбени, свирещите на флейта, разговарящите и усмихващите се хора са метафори на доброто, красивото и надеждата в човешкия свят.
Веселин Дамянов работи в художествените техники на акварела и рисунката с темперни бои. Неговите композиции в стилистиката на абстрактния експресионизъм съчетават ярка цветност и строг подход към формата. Дисциплинираните преходи между сините и червените, червените и жълтите полета създават витражно внушение, постигнато от съотнасянето на светлата цветна лекота на акварела с плътността на линиите и фигурите. Християнски храмове и символи, кръстове и куполи, дървета и животни са предадени линеарно, само с контур като силуети и са изведени до знаци.