Всъщност Благица е част от малка група студенти, които в ателието по скулптура в Академията работят с чисти материали, намерени в природата, без манипулация. Тук гледаме как запазва формите и как в тях влага вдъхновението от града, в който се е родила – Битоля в Македония, който посочва като първи импулс за своите "скулптурни пейзажи".