Blazon – ANTI-Blazon 

Жанр: смесена техника

В серия дигитални графики и арт книги-обекти преподавателят в НХА и член на сдружението GEDOK/Munich доц. д-р Регина Далкалъчева излага своята авторска концепция, базирана на поетичния стил Blazon, означаващ кодифицирано описание на герб (а в литературата – словесен знаков образ, изграден чрез метафорично описание на сведени до хералдически признак разчленени части от тялото на жена).

Серията графики представлява поредица женски „портретни образи“ в характерното за стила опредметяване и духовно обезличаване на жената, но заменено с изцяло новия и произтичащ от съвременния Barbie-контекст иконичен знак на еротичната представа за нея – бездушно застинала силиконова манекенка от бутикова витрина, чиято несъществуваща собствена идентичност е заместена от презентирания моден брандинг.

Програма

17 октомври 2023 - 31 октомври 2023 - Галерия-книжарница София Прес