Неродена мома на Ран Босилек, Царкиня Лебед на Пушкин, Цар Шишко на Елин Пелин и още съкровища на детската литература от 20-те и 30-те карат хора като Дечко Узунов, Илия Бешков и Александър Божинов също да наострят моливи и четки. И това е само къс от имената и заглавията, които кураторът Красимир Илиев вади от колекцията на Тони Николов (наред с екземпляри от списанията Светулка, Детска радост, Детски живот и Прозорче), за да ни покаже какво е вълнувало главите на мъниците и артистите у нас във времето между две големи войни.