В нея са включени повече от сто предмета от фонда на Военноморския музей като сред тях са офицерският мундир с еполети от началото на 20 век, принадлежал на лейтенант Георги Антонов и непоказвана до момента униформа на контраадмирал Иван Вариклечков.
Униформените облекла, аксесоарите към тях – пагони, наръкавни знаци, кокарди, колани, шарфове и др., и богатият снимков материал дават представа за развитието на българската военноморска униформа от създаването на флота през 1879 до наши дни. Флотските униформи отговарят на международно приетите норми и са част от общата моряшка традиция, а едновременно с това са специфична илюстрация на прехода от една епоха в друга и на влиянието на големите морски сили.