Ръката на Бог, жената и мъжът, митовете – все благодатни и много използвани теми, но тук те зазвучават поновому, защото авторът легитимира своята идея, своето усещане, своята способност да твори и във всяка пластика личи онази творческа индивидуалност, която определя големия творец.

Краси Алексиева

Заглавно изображение: Вик