Програмата на честването включва кратко музикално въведение в изпълнение на Ирен Капеловска [пиано] и Гергана Петрова [флейта]; Представяне на фототипното издание на Исторически преглед на Народната библиотека и на Музея в Пловдив до Съединението от Борис Дякович; Откриване на изложба съвместно с Регионален археологически музей и Регионален държавен архив Пловдив; Именуване на читалня №5 на негово име.

Откриване 28 февруари, 11:00.