Изборът на илюстрираните растителни видове не е случаен. Художникът изобразява екземпляри, типични за българската флора. Експозицията обединява редки, отровни, полезни и плевелни растения с посланието, че обективно погледнато всяко от тях е красиво със специфичната си форма и място в природата. Безпристрастният поглед на науката освобождава зрителя от предразсъдъци и му позволява да вникне в значението на всеки организъм, който, подобно на парченце пъзел, допълва картината на света и допринася за гладкото функциониране на машината на живота. Част от творбите се отличават със сакрални символи и специфичен визуален език, типичен за иконите. Тези произведения подчертават идеята на артиста и създават един цялостен цикличен природен аналог на човешкото разбиране за полза, вреда, време и граници.