Морето като вечен и жизнеутвърждаващ символ също присъства в картините на художничката. Неговата осезаема близост се разкрива както образно, така и звуково, с богато цветово нюансиране. Тъмните силуети на лодките, вечните символи на романтика и свобода се превръщат в спомени, от които някога сме тръгвали, и при които накрая винаги се завръщаме. Романтиката на красивата българска природа и старинна архитектура е уловена в редица платна от настоящата изложба. Силуетите на стари църкви се редуват с тесни, криволичещи улички в малки градчета и селца, запазили своята приказна атмосфера и горд дух.