От 2016 Алконеро експериментира с различни техники в изобразителното изкуство и фотографията като ги смесва, но предпочитана си остава гравюрата за него.
Колекцията му Мадрид е реализирана между 2016 и 2017 и представя реални места, чувства, спомени и драматични моменти от неговия живот.