Представянето на постерите е съпътствано от интерактивна презентация, включваща богат визуален материал. Част от него е интерактивната версия на изложбата Пражката пролет – 1968.