Аромъните са известни още с имената власи, куцовласи, балкански румънци или южнодунавски румънци и могат да се разглеждат като въплъщение на балканския човек (hommo balcanicus).

Оформена като визуален разказ, изложбата реконструира символния пласт на паметта и фрагменти от културата на аромъните – чрез свидетелства, лични разкази, текстове и елементи от материалното и нематериалното наследство. Тръгвайки от спомена, запечатан в снимка, и внушението на предмети от културното наследство на общността, пред зрителите се разкрива серия от визуални и звукови въздействия и архаични обекти, характерни за културата на аромъните.
Откриването на изложбата е на 31 юли от 18:30 с концерт на румънската група за балканска импровизаторска музика multumult.