Творбите са цветни, шарени, като тема преобладава морето. В някои от картините авторката е използвала и други техники и по думите й се е получило нещо абстрактно. Освен нейни картини в изложбата са включени и творби на децата от Ателие за самоделия, към читалище Изгрев 1909, на което Даниела Власакиева е ръководител.