Всеки от тях е творец със собствен стил и пластичен усет, с непрестанни търсения и открития. Макар и различни като светоусещане, техники, изразни средства, а и творчески път, в рамките на изложбата тези автори са обединени основно от стремежа към иновация, видян и като процес и като резултат от разчупване на статуквото в дейността им.
В експозицията са представени произведения от областта на живописта, графиката, дигиталния печат, инсталации и скулптура. Те се отличават с видово, стилистично, жанрово и тематично разнообразие, с пластическа многостранност и оригинални идеи, добре подкрепени и като замисъл и като изпълнение. Наличието на толкова много и различни художествени тенденции, вписващи се в диапазона от фигуралното начало до пълната абстракция са обединени от идейната концепция за съжителство между класическите и новаторски подходи. Верни на естетическите критерии, избраните творби впечатляват с искреността и спонтанността си. Фантастични сънища и видения, убедителна деформация и оригинални пространствено-пластични метафори са само малка част от проблематиката на изложбата. В нея образ и символ, минало и настояще, знаково и повествователно, загубват своите граници, превръщайки се в послания към действителността.